Inilah Hukum Merayakan Tahun Baru Masehi Bagi Umat Islam

Inilah Hukum Merayakan Tahun Baru Masehi Bagi Umat Islam

Hukum Merayakan Tahun Baru Masehi – Polemik tentang hukum turut sertanya seornag muslim merayakan tahun baru Masehi sudah terjadi sejak lama. Secara umum, terbagi menjadi dua kelompok pendapat, yang membolehkan dengan syarat dan yang memutlakkan keharamannya. Mari kita simak masing-masing pendapat dari dua kubu ini. A. Pendapat Yang Membolehkan Dasar dari pendalilan pendapat yang mombolehkan … Read more